… die stap durven zetten

“Burgers, bedrijven en instituties zijn hun toekomst niet meer zeker. Wachten op wat komen gaat, is geen optie. Schoorvoetend worden de bakens verzet. Maar wie uiteindelijk wil slagen, moet nu bereid zijn om te mislukken.”    (Heiko Jessayan)

Deze site wil een baken zijn voor organisaties en individuen die anders verder willen. Die zich ook realiseren dat ze wel anders verder moeten: ‘willen we houden wat we hebben, dan zullen we moeten veranderen’. De journalist Heiko Jessayan geeft in een inspirerend artikel in het FD een treffend  overzicht van wat er speelt in de wereld.

” ‘Je moet je leven veranderen.’ Aan deze laatste zin uit een sonnet van de dichter Rainer Maria Rilke (1875-1926) ontleende de Duitse filosoof Peter Sloterdijk vier jaar geleden zijn boektitel Du muβt dein Leben ändern. Deze frase zou bij uitstek kunnen dienen als het imperatief van deze tijd. Die laat zich wellicht het beste kenmerken als een overgangstijd, een periode van transitie of transformatie. We beleven de wisseling van een oud en een nieuw tijdperk en zitten op een kantelpunt: het kan nog alle kanten op. Wat komen gaat, weten we nog niet precies. Maar één ding staat voor steeds meer mensen vast: de oude politieke, maatschappelijke en financieel-economische structuren voldoen niet meer. Doorgaan op de gebruikelijke weg kan niet langer.”

Ook volgens Jessayan speelt de verandering zich niet af op een instrumenteel niveau (wat doe ik, of hoe doe ik het), maar op het diepere niveau van ‘wie’: wie ben ik, wie wil ik zijn?

“Misschien is dat laatste wat een aantal mensen bindt. Ze slaan nieuwe wegen in of gaan nog ongebaande paden op. ( …)  Opvallend is dat deze vernieuwers zich juist beroepen op ‘oude’ waarden, maat houden, eenvoud, duurzaamheid en gemeenschapszin. Ze gaan voor de lange termijn. (…) De oeroude levensvragen zijn terug. Wie zijn wij? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Hoe moeten we leven? In wat voor wereld leven wij ? Waartoe zijn we op aarde? Het is een tijd waarin we onszelf proberen te herdefiniëren.”

Echt vernieuwen is durven vernieuwen. De duisternis van het onbekende instappen, waar we geen controle hebben over zaken en moeten vertrouwen op ons zelf. Jessayan merkt daar het volgende over op.

“Transformaties zijn van alle tijden. (…) Ook nu proberen we, vaak met pijn en moeite, de dingen die geweest zijn achter ons te laten. We zijn bezig een nieuw tijdperk binnen te treden, een onbekend landschap waarvan de contouren nog niet zichtbaar zijn. Afscheid nemen van het bestaande en de angst voor het onbekende maken ons fundamenteel onzeker. We voelen ons ontworteld. Is dat erg?
Vernieuwen betekent je kwetsbaar durven op te stellen en durven te mislukken. Mislukken is inherent aan elk experiment: trial-and-error. Mislukken mag. Het komt erop aan de uitdaging aan te gaan. Als je mislukt, kun je altijd nog zeggen dat je het hebt geprobeerd. Probeer, durf te mislukken en slaag! Misschien komt het erop aan onze eigen mislukkingen te ensceneren. Je kunt pas slagen als je de uitdaging tot mislukken aandurft.”

(Bron: FD, Uitzicht, 8 juni 2013, pag 1, Heiko Jessayan)