Diensten

De omslag naar een nieuw tijdperk vraagt om veelzijdige, actief betrokken begeleiding die doet wat nodig is. Die  faciliteert en coacht vanuit de beweging die de organisatie of het team (en daarbinnen het individu) wil maken. Anders gaan werken, anders omgaan met klanten en collega’s betekent het veranderen van robuuste patronen. Dat vraagt intensieve begeleiding, vaak op de werkvloer.

Om u een idee te geven wat we doen, vindt u hieronder enkele voorbeelden.

Richting vinden en eigentijds inrichten

Verhogen van de effectiviteit van de organisatie door -hernieuwde- aansluiting van de organisatie of het team op haar omgeving. Wat speelt er in die omgeving, hoe moet of wil de organisatie daar op reageren, wat ziet zij als haar betekenis of bijdrage aan die omgeving? En het op basis daarvan vinden van een passende eigentijdse inrichting. De begeleiding faciliteert met name het zoek- en het inrichtingsproces en de mindset-switch die daar voor nodig is.

(Management)Team-ontwikkeling

Verhogen van de effectiviteit van een team. Vrijwel ieder team kan op een hoger of ander niveau opereren dan het nu doet. Dat kan bijvoorbeeld de overgang zijn van een min of meer gesloten cultuur naar een open cultuur. Of van een open cultuur naar een strategische cultuur.  De begeleiding richt zich met name op het versterken en verhogen van de visie van het team, zicht krijgen op de belemmerende factoren en faciliteert het wegwerken daarvan. De aanpak is meestal een combinatie van teamcoaching en individuele coaching.

Meekijk-consulten, schaduw- en tandemmanagement

Verhogen van de persoonlijke effectiviteit van bestuurders en managers middels meekijk-consulten & schaduw- en tandemmanagement. De begeleiding is met name gericht op het in beweging krijgen van de organisatie en het omgaan met spanning, knelpunten & druk. Hoe ontstaan die en welke interventies zijn mogelijk?