Over

Andersverder.nu faciliteert de vernieuwing en transformatie van organisaties en mensen naar werken en leven in het nieuwe tijdperk. Het is een netwerk van coaches en begeleiders. Deze site wil een inspiratiebron zijn, door voorbeelden te geven van vernieuwing die zich nu aan het realiseren is. Wil met je delen wat er gaande is in de wereld en hoe je daar naar kunt kijken. Zodat je je eigen ontwikkeling in gang kunt zetten of voortzetten en kunt meedoen, je eigen bijdrage kunt leveren aan die zich ontwikkelende wereld. Waarbij één ding zeker is: je kunt meestal meer dan je denkt. Klik hier om Steve Jobs te horen over deze kijk op de rol van de mens in de wereld.

Over onze coaches/facilitators

De huidige omslag naar een nieuw tijdperk vraagt om veelzijdige, actief betrokken begeleiders die doen wat nodig is. Die faciliteren en coachen vanuit de beweging die de organisatie of het team (en daarbinnen het individu) wil maken. (meer…)

Over de website

Groen blad
De wereld is volop in beweging. En somberheid is vaak troef. Dat hoeft niet (alleen) het geval te zijn. Het is waar dat het oude vaak niet meer werkt en dat het pijn doet om datgene wat zo vertrouwd was te zien verdwijnen. Maar ook in dit geval is de crisis het begin van iets nieuws. Als je goed kijkt zie je dat er ook veel vernieuwing gaande is in Nederland, dat er als het ware fris jong groen aan het opkomen is. Andersverder.nu wil dat groene blad laten zien.

“We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.” (Jan Rotmans)

Hoe vernieuwing vorm te geven?
Veel bedrijven, instellingen, managers en werknemers willen in die transitie mee, maar worstelen met hoe dat te doen. Voor je het weet zet je de vernieuwing in met je oude manieren van doen. Dan breng je een structuurwijziging aan, zonder aandacht te schenken aan de onderliggende gedragspatronen van de mensen en constateer je na verloop van tijd dat de vernieuwing niet van de grond is gekomen. Of wil je daadwerkelijk klantgericht worden, maar denkt dat te kunnen doen met dezelfde mensen die jarenlang als ‘hunter’ binnen je bedrijf hebben gewerkt.

Daarom kijken we ook diepgaander naar wat de sleutels zijn tot succesvol vernieuwen, op organisatieniveau, op teamniveau en op individueel niveau. En omdat het vrijwel niemand lukt om zich aan de eigen haren uit het moeras te trekken, kun je ook hulp en ondersteuning krijgen bij die vernieuwing.

Grasduinen
De voorkant van vernieuwing, in dit geval de overgang tussen 2 tijdperken, ziet er altijd wat chaotisch uit. Ook deze site heeft enige structuur, maar wordt vooral vrij willekeurig gevuld door blogs over zaken die er toe doen, door verwijzingen naar interessante websites of artikelen. De bezoeker wordt uitgenodigd te grasduinen en inspiratie op te doen.