Over onze coaches/facilitators

De huidige omslag naar een nieuw tijdperk vraagt om veelzijdige, actief betrokken begeleiders die doen wat nodig is. Die faciliteren en coachen vanuit de beweging die de organisatie of het team (en daarbinnen het individu) wil maken. De tijd is voorbij dat adviseurs op kantoor hun advies formuleren, gebaseerd op de modellen die ze hanteren. Anders gaan werken, anders omgaan met klanten en collega’s betekent het veranderen van robuuste patronen. Dat vraagt intensieve begeleiding, vaak op de werkvloer.

Actief betrokken
We zijn actief betrokken bij de gang van zaken binnen de organisaties en teams. We staan niet op afstand, maar denken en werken mee. Wanneer nodig of gewenst maken we (tijdelijk) onderdeel uit van de organisatie.

Veelzijdig
We zijn veelzijdig in onze ervaring en expertise en zijn zelf een voorbeeld voor de gewenste nieuwe oriëntatie van de organisatie: we walk our talk. Puur rationele benaderingen, gebaseerd op ‘bedachte’ modellen zijn onvoldoende:  ‘je kunt de toekomst niet conceptualiseren’. Open werkwijzen, aandacht voor patronen die ontstaan binnen groepen en situaties en weten hoe daarop te interveniëren zijn essentieel om vernieuwing en transformatie te realiseren.

Doen wat nodig is
Meestal werken we op basis van ‘Doen wat nodig is’. We hanteren geen specifieke methode en hanteren geen vaste modellen. Dat lijkt open en zonder eind, maar degenen die ons kennen en vertrouwen weten dat het de kortste weg is naar de gewenste resultaten. We werken bij voorkeur met cases en problematieken die op dit moment spelen binnen de organisatie, waardoor de effectiviteit bijzonder hoog is en ook snel zichtbaar wordt.